Pronabud
 

Oferta

Oferujemy usługi w następującym zakresie:

 • projektowanie obiektów budowlanych w pełnym zakresie architektonicznym, urbanistycznym i konstrukcyjnym min. budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, usługowe, przemysłowe, budynki i budowle rolnicze,
 • adaptacje projektów gotowych,
 • modernizacja i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • opracowania kosztorysowe,
 • ekspertyzy,
 • nadzory inwestorskie,
 • przeglądy budowlane,
 • audyty,
 • świadectwa energetyczne,
 • pomiary termowizyjne,
 • usługi kserograficzne od A4 do A0.

 

projekty domów

 

box 3